U bevindt zich hier:

BWE adviseert en ondersteunt overheidsinstelling bij verduurzamen vastgoedexploitatie.

De betrokkenheid van de gebruikers staat centraal in het verduurzamingsproces.

Een overheidsinstelling in Oost Nederland streeft naar klimaatneutraliteit in 2030. Deze ambitie is vastgelegd in het beleidsprogramma 2014-2018. Dit programma omschrijft de stappen die gezet moeten worden onder andere op het gebied van energiebesparing. Benoemde speerpunten hierin zijn het stimuleren van de opwekking van duurzame energie, het realiseren van duurzame energielandschappen en het realiseren van energiebesparing in woningbouw, bedrijven en scholen. Daarnaast hecht de instelling veel waarde aan het bewustzijn van energieverbruik onder de gebruikers van haar vastgoed. Goed beschouwd benoemt zij hiermee de stappen binnen de theorie van Trias Energetica: beperk de energievraag, gebruik duurzame energie en indien nodig en gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Het project

De afdeling milieu heeft, in samenwerking met de afdelingen Vastgoed en Toezicht, in haar beleid de stappen omschreven om voor het vastgoed deze ambitie te kunnen realiseren. De eerste stap hierin, beperk de energievraag, is geconcretiseerd. Het project waarin BWE haar zal ondersteunen heeft als doelstelling: het realiseren van energiebesparingen door het creëren van bewustzijn onder gebruikers en het in samenspraak realiseren van technische aanpassingen (quick-wins) aan het vastgoed. Dit tevens met het oog op eventuele toekomstige investeringen ter verdere verduurzaming, waarmee aangesloten wordt op het meerjaren uitvoeringsplan.

De rol van BWE

De opdrachtgever heeft BWE gevraagd om als onafhankelijk adviseur de gebruikers c.q. beheerders van de aangewezen vastgoedobjecten te betrekken bij het energiebesparingsvraagstuk door met haar de mogelijkheden voor het besparen van energie te verkennen, hierbij gebruik makende van de kennis over het gebruik van het object door de gebruikers/beheerders en de mogelijke technische aanpassingen aan het vastgoed (quick-wins).

BWE beschikt over ruime ervaring op het gebied van het verduurzamen van bestaand vastgoed, waarbij zij de koppeling legt tussen quick-wins enerzijds en meerjaren onderhoud gecombineerd met verduurzaming anderzijds.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp en wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op.

 

 

 

 

 


Egbert Eenkhoorn

adviseur

NEEM CONTACT OP

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring