U bevindt zich hier:

COVID-19 in relatie tot gebouwen

Welke maatregelen kun je nemen tegen verspreiding van COVID-19 in gebouwen?

Diverse studies hebben aangetoond dat de verspreiding van het virus op grote afstand via de lucht aannemelijk is. Het gaat hierbij om virusoverdracht via micro-druppels en virusdeeltjes (aersolen). Vanuit dat perspectief wordt geadviseerd om alle maatregelen door te voeren om (mogelijk) verdere infecties te voorkomen. Zo kunnen er een aantal relatief simpele maatregelen worden doorgevoerd welke kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Hieronder geven wij een uiteenzetting van deze maatregelen (maatregelen afkomstig vanuit het REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020).

1. Zorg voor voldoende ventilatie.

2. Schakel de ventilatie minimaal 2 uur voor het begin van de reguliere bedrijfstijd in. Laat de ventilatie vervolgens nog minimaal 2 uur nadraaien als de reguliere bedrijfstijd is verstreken.

3. Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat de systemen op lagere snelheid doordraaien.

4. Zorg voor extra spuiventilatie door ramen periodiek open te zetten (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen).

5. Houd toiletventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf.

6. Vermijd open ramen in toiletruimtes teneinde de onderdruksituatie te garanderen.

7. Instrueer de gebruikers van het gebouw om toiletten met gesloten deksel door te spoelen.

8. Schakel luchtbehandelingskasten die voorzien zijn van recirculatie naar 100% buitenlucht.

9. Inspecteer warmtewielen om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn.

10. Schakel indien mogelijk recirculerende afgiftesystemen (ventilatorconvectoren, inductie-units etc.) uit of zorg ervoor dat ze continu draaien.

11. Verander de setpoints voor verwarming, koeling en eventuele bevochtiging niet.

12. Kies niet voor extra kanaalreiniging gedurende de pandemie.

13. Vervang de centrale buitenlucht- en retourluchtfilters zoals gepland, volgens het onderhoudsschema.

14. Voer de werkzaamheden (bv. aan warmtewielen, filters) uit gebruik makend van adequate beschermende maatregelen, waaronder handschoenen en adembescherming.

Legionella
Een ander aandachtspunt is het mogelijke risico op legionella in de waterleidingen. Tappunten zijn misschien voor een lange periode niet gebruikt. Door het stilstaande water wordt de waterkwaliteit negatief beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Ook kunnen de watersloten van onder andere wastafels en schrobputjes droog komen te staan waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen uit het riool zich in het gebouw verspreiden. Het is te adviseren om leidingen goed door te spoelen indien het watertappunt weer wordt gebruikt.

Daarnaast blijven de beheersmaatregelen zoals omschreven in de risicoanalyse- en het legionellabeheersplan van belang (indien van toepassing).

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het doorvoeren van enkele specifieke maatregelen. Zo zorgen we er samen voor dat het risico op verspreiding van het virus via uw gebouw(installaties) wordt gereduceerd.


Frank Koedijk

Adviseur Beheer en Onderhoud

NEEM CONTACT OP

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2021 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring