U bevindt zich hier:

Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. BWE helpt u hierbij!

Scholen kunnen zich onderscheiden door hun onderwijshuisvesting te verduurzamen. Ook kunnen scholen zich onderscheiden door leerlingen hun leerprestaties te laten verbeteren. Veel schoolbesturen hebben deze twee punten al lange tijd op hun agenda staan, echter de uitvoering van deze thema’s laat op zich wachten.

Voor wie is deze informatie van belang
Deze publicatie is geschreven voor Nederlandse schoolbesturen die één of meer bekostigde scholen in stand houden. Deze scholen dienen onder de reikwijdte te vallen van:

  • Wet op het primair onderwijs
  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet op de expertisecentra
  • Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover het betreft een scholengemeenschap ROC of AOC school voor voortgezet onderwijs 

De subsidie is bedoeld voor bestaande bouw en niet voor nieuwbouw.

Waarom deze subsidieregeling?
De subsidie is een stimulans vanuit de overheid om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Daarnaast wil de overheid het kennisniveau bij schoolbesturen op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen stimuleren om uiteindelijk tot verbetermaatregelen over te gaan. De subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Op welke vlakken is de subsidieregeling voor extern advies van toepassing?
De subsidieregeling voor extern advies is van toepassing op enerzijds energiebesparing en het inzetten van duurzame energie, en anderzijds op het verbeteren van binnenklimaat.
1. energiebesparende maatregelen treffen
2. duurzame energiebronnen benutten
3. maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Voordelen en kansen
De subsidieregeling biedt het schoolbestuur mogelijkheid om (deels) gesubsidieerd onderzoek te doen en inzicht te bieden in de mogelijkheden om:

  • energie te besparen en hiermee uw bestaande huisvesting te verduurzamen en energie te besparen
  • duurzame energiebronnen in te zetten
  • het binnenklimaat van uw bestaande huisvesting te optimaliseren (frisse scholen)

Wat houdt de subsidieregeling in?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heef voor 2016/2017 een subsidiebudget van €525.000,--. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten voor een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en). Het maximale bedrag is € 3.500,-- (inclusief btw).

Samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen
Het is aan te bevelen dat gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop en de staat waarin de huisvesting wordt overgedragen. Het is daarbij van belang afspraken te maken over het beheer en onderhoud gedurende de exploitatiefase. Door daarnaast gezamenlijk het Integraal Huisvestingsplan te actualiseren of op te stellen blijft de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting binnen de gemeente op korte en lange termijn gewaarborgd.

Wat wij voor u kunnen betekenen?
BWE helpt u bij de aanvraag van de subsidie, daarnaast heeft zij ruime ervaring met het adviseren op het gebied van huisvesting in de onderwijssector. Vanuit deze kennis en ervaring kan BWE u adviseren op het gebied van het verduurzamen en/ of verfrissen van uw school. BWE heeft hiervoor een scan ontwikkeld welke u inzicht geeft in de huidige prestaties en staat van uw schoolgebouw:

  • prestaties op het gebied van binnenklimaat
  • benchmark op het gebied van energieverbruik
  • toepassing van (duurzame) energiebronnen

Deze prestaties zullen worden geanalyseerd waarna BWE gericht advies zal geven op mogelijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing, verduurzaming- of optimalisatie van het binnenklimaat.

Geadviseerd met betrekking tot duurzame vervangingen, energiebesparing en het optimaliseren van het binnenklimaat (Programma van Eisen “Frisse scholen”).

BWE kan deze scan uitvoeren voor een concurrerend bedrag. Daarnaast kunt u gebruik maken van de subsidieregeling waardoor 50% van de advieskosten subsidiabel zijn. 

Deze publicatie is een beknopte weergave van de aanleiding en kansen die de subsidieregeling biedt. Wilt u meer weten over de de inhoud van de subsidieregeling neem dan nu contact op.

 

 

 


Frank Koedijk

adviseur

NEEM CONTACT OP

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring