U bevindt zich hier:

Brandveiligheidsadviezen conform de NEN 6059

Brandveiligheidsadviezen conform NEN 6059

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving bij u als de gebouweigenaar of werkgever neer. U bent verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers, bezoekers, leerlingen, bewoners, ..etc.. U wilt niet wachten op een calamiteit, maar hoe geeft u heden en voeten aan de invulling van uw zorgplicht. Door het uit voeren van een brandveiligheid scan volgens de NEN 6059 geeft u op concrete en praktische wijze invulling hieraan. In de NEN 6059 is vastgelegd hoe een bouwwerk op een uniforme wijze op brandveiligheid kan worden geïnspecteerd. Middels de NEN 6059 worden de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten van het gebouw getoetst in relatie tot het wettelijk vereiste niveau. BWE beschikt over erkende NEN 6059-brandveiligheidsinspecteurs

Nulmeting en periodieke controle

De brandscan is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode volgens NEN 6059. Gebouw, constructie, installaties en organisatie worden integraal gecontroleerd op gebreken. Een controle op ca. 164 punten. Overzichtelijk gepresenteerd met als resultaat een rapportcijfer en een overzicht met verbeterpunten. Een effectieve methode om snel de controle terug te krijgen. De brandscan start met een nulmeting. Een initieel onderzoek en daarna een periodieke controle op wijzigingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij met het opzetten van uw brandveiligheidsbeleid. Het rapportcijfer uit de scan krijgt echt een functie als u de brandscan periodiek uit laat voeren. U ziet dan concreet wat het ingezette beleid u oplevert.

Wat wij concreet op het gebied van brandveiligheid voor u kunnen betekenen:

  • analyse status brandveiligheid
  • verbetering bouwkundige, installatie- en organisatorisch brandveiligheid
  • borging van brandveiligheidsbeleid en opzetten stuurmodel
  • opstellen ontruimingsplan
  • periodieke controlesystematiek

Meer informatie
Wij adviseren u graag over brandveiligheid. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring