U bevindt zich hier:

Energieaudit

Waar gebruikt u uw energie voor?

Sinds 15 juli 2015 is de “Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie” van kracht. Met deze regeling wordt op nationaal niveau invulling gegeven aan het Energie Efficiëntie Directief (EED) van de EU en bestaande landelijke wet- en regelgeving (o.a. de Wet milieubeheer) hiermee in overeenstemming gebracht.

Wat houdt de energie-audit in?
De energie-audit omvat een gedetailleerde inventarisatie van de energieverbruikers en de energiehuishouding van een onderneming.

Welke ondernemingen zijn verplicht om een energie-audit op te (laten)stellen?
De energie-audit is verplicht voor ondernemingen met:

  • meer dan 250 FTE-personeel;
  • een jaaromzet van meer van € 50 miljoen;
  • of een jaarlijks balanstotaal

Wat kan BWE voor u betekenen?
Samen met u spreken wij de huidige energiesituatie van het bedrijf door. Vervolgens verzamelen en analyseren wij de benodigde gegevens om de energiestromen en besparingsmogelijkheden in beeld te brengen.

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring