NEN 2767
U bevindt zich hier:

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) | NEN 2767

Stuur doelgericht en doelmatig op het onderhoud van uw huisvesting.

Opstellen van meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
Als u doelgericht wilt sturen op het onderhoud van uw huisvesting, dan is een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wenselijk. Voor het opstellen van zo’n plan is het onder andere van belang dat de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouwinstallaties inzichtelijk is. Wij brengen dit in beeld volgens erkende methoden zoals de NEN 2767.

Wat u verder moet weten
Naast het inzicht in de huidige staat, wilt u weten welke kosten u moet maken om het in de gewenste staat te brengen en te behouden. Wij beschikken over vastgoedinspecteurs die conditiemetingen uitvoeren volgens de NEN 2767. Door deze objectieve en uniforme methodiek verkrijgt u inzicht in de kwaliteit van het onderhoud en de kosten.

Sturing aan uw onderhoudsactiviteiten
In het meerjaren onderhoudsplan worden de uit te voeren werkzaamheden en kosten over meerdere jaren in beeld gebracht. Uit de data die gegenereerd wordt door uitvoeren van de NEN 2767 inspecties filteren wij managementinformatie die u inzicht geven in de verschillende kostensoorten. Hiermee kunt u mede sturing geven aan uw onderhoudsactiviteiten.

BWE beschikt over erkende NEN2767-inspecteurs in de disciplines Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek

Uitvoering van meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
Het opstellen van een MJOP is een middel om te komen tot gedegen onderhoudsbeleid en contract beheer. Met betrekking tot het uitvoeren van een MJOP staat BWE graag terzijde en wij denken graag met u mee over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe het benodigd onderhoud ingekocht of door uw eigen organisatie uitgevoerd kan worden
  • Hoe eventuele aanvullende wensen op functionele aanpassingen aan het gebouw slim gecombineerd kunnen worden met onderhoudswerkzaamheden
  • Hoe kan het onderhoud gefinancierd worden en onder welke voorwaarden onderhoudsactiviteiten in de planning verschoven kunnen worden

Meer weten over onze meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Wilt u meer weten over een MJOP? Bent u van plan een onderhoudsplan op te stellen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten.

 

 

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring