Veiligheid E-installaties NEN 3140
U bevindt zich hier:

Veiligheid Elektrotechnische installaties

Veilige bedrijfsvoering rondom elektrische installaties conform NEN 3140

Verantwoordelijkheid

Iedere werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. Medewerkers moeten in een veilige werkomgeving de taken kunnen uitvoeren waarbij de risico’s aanvaardbaar zijn. Om dit te organiseren is er voor het werken rondom laagspanningsinstallaties de Nederlandse norm NEN 3140 ontwikkeld.

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan alle handelingen en alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie te kunnen laten werken, zoals schakelen, regelen, bewaken, inspecteren en uitvoeren van preventief en curatief onderhoud. De norm is ook van toepassing op het gebruik, het onderhoud, de inspectie en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen.
Wanneer deze norm is ingevoerd binnen de organisatie is het aantoonbaar dat er invulling is gegeven aan een veilige bedrijfsvoering zoals in de wet bedoeld. Bij een werkgever die niet aantoonbaar kan maken dat zijn bedrijfsvoering aan de wetgeving voldoet, is het de hoogst verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie die verantwoording moet afleggen aan het bevoegd gezag.

Implementatie van de NEN3140
BWE kan u adviseren en ondersteunen bij de implementatie van de NEN3140 binnen uw organisatie. Dit doen wij aan de hand van de volgende stappen:

  1. Inventarisatie, hierbij wordt uw situatie rondom het beheer, onderhoud en gebruik van installaties en arbeidsmiddelen in beeld.
  2. Het opstellen van het aanwijzingsbeleid. Hierdoor wordt duidelijk wie binnen uw organisatie installatie verantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam en voldoende onderricht is.
  3. Het vaststellen van het aanwijzingsbeleid
  4. Concept werkprocedures- en voorschriften 
  5. Gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  6. Opzetten keuringen van elektrische arbeidsmiddelen en installaties
  7. Opstellen veiligheidshandboek

Meer weten over de implementatie van de NEN3140?
Wilt u meer weten over de implementatie van de NEN3140? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring