U bevindt zich hier:

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling volgens BWE Adviseurs

Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het economisch handelen van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven (planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren. Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015 gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van de internationaal gemaakte afspraken: wet- en regelgeving worden aangepast en het wordt door middel van subsidie- en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.

Veel van deze maatregelen zijn van invloed op de vastgoedsector. Dat is ook logisch, want vastgoed heeft een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij is vastgoed kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van vastgoed hebben impact op zowel de korte als lange termijn. 

Frank Koedijk

Heeft u een verduurzamingsvraagstuk voor uw nieuwe en/of bestaande huisvesting en wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Frank Koedijk (adviseur).

Meer over BWE

 

Duurzame ontwikkeling volgens BWE Adviseurs

Waarom
BWE bedient partijen die een huisvestingsvraag hebben vanuit professioneel oogpunt: ze hebben huisvesting waarin ze hun primaire proces uit kunnen voeren. Vastgoed is daarmee een bedrijfsmiddel en dient, net als andere bedrijfsmiddelen, optimaal bij te dragen aan het primaire proces en kostenefficiënt te zijn. In beginsel is er dus een streven naar economisch gewin (in brede zin). Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige doelstelling hoeft te zijn.

Binnen BWE streven we ernaar bij te dragen aan, wat we noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij er balans is tussen economisch gewin, mens en milieu. Hiermee bedoelen we dat het nastreven van economisch gewin, het drijven van een (commerciële) onderneming, geen negatieve, en bij voorkeur zelfs een positieve, impact heeft op het welzijn van de mens en zonder de aarde en de grondstoffen waarin zij voorziet uit te putten. Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met ons eigen handelen, en indirecte invloed die we hierop hebben, met het handelen van onze opdrachtgevers.  

Hoe
Het nastreven van duurzame ontwikkeling doen we natuurlijk in eerste instantie door te kijken naar ons eigen handelen en de negatieve impact hiervan op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Echter, de indirecte impact die we hebben op mens en milieu, via de projecten die we voor onze opdrachtgevers ontwerpen, uitwerken, begeleiden en beheren, is veel groter dan de directe impact. Hier zijn we ons erg bewust van.

Omdat keuzes die vandaag op het gebied van duurzaamheid worden gemaakt invloed hebben op de gehele exploitatieperiode, bekijken wij vastgoed vanuit een lange termijn perspectief. We kunnen niet voor onze opdrachtgevers bepalen welke keuzes zij maken, maar we kunnen ze wel bewust maken van de impact die deze keuzes hebben en samen met hen de zoektocht naar keuzealternatieven met een minder negatieve of zelfs positieve impact op mens en milieu intensiveren. Van belang is het om te kijken naar het totaalpakket aan aspecten die invloed hebben op de levensduur van het vastgoed, te weten beheer-, onderhouds- en gebruiksaspecten. Deze aspecten combineren we met zaken waaraan (semi-) verplicht moet worden voldaan en vervolgens gaan we verder bij de zaken die desgewenst aanvullend kunnen worden gedaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Binnen BWE beschikken we over veel data over het beheer en onderhoud van vastgoed. Deze data zetten wij reeds in tijdens de ontwerpfase. Hierdoor kunnen wij de (toekomstige) onderhoudsbehoefte al in een vroeg stadium inzichtelijk maken voor de opdrachtgever. Deze data gestuurde aanpak is feitelijk en nauwkeurig, wat helpt bij het maken van keuzes tijdens de ontwerpfase. Immers: keuzes die vandaag worden gemaakt hebben invloed op het onderhoud van vastgoed gedurende de volledige exploitatieperiode. Ook in de exploitatiefase maken wij gebruik van deze data. Zo brengen we in beeld welke interventies er nodig zijn om bestaand vastgoed zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Wat
BWE adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij uiteenlopende huisvestingsvraagstukken in diverse sectoren. Zij hanteert hierbij een integrale aanpak die zorgt voor een optimaal samengaan van de architectonische vormgeving, installatietechniek, inrichting, gebruikerswensen en duurzaamheid resulterend in klantspecifieke, maakbare en (financieel) haalbare ontwerpen.

Wetgeving dwingt opdrachtgevers om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen te realiseren, zogenaamde BENG-eisen zijn onderdeel van de eisen voor het verkrijgen van een nieuwbouwvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen (en vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw), kantoorgebouwen moeten per 2023 beschikken over minimaal energielabel C om in gebruik te kunnen blijven en de herfinanciering van gebouwen met een energielabel hoger dan C is al bijna niet meer mogelijk. Uiteindelijk is het streven van de Nederlandse overheid om in 2030 label A als de standaard te hebben en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.   

BWE ondersteunt bij het verkrijgen van actueel inzicht in de staat van onderhoud van huisvesting en installaties. Door de onderhoudsbehoefte van huisvesting in beeld te brengen wordt duidelijk welke interventies er nodig zijn om huisvesting optimaal te laten presteren. Het is hierbij van belang o.a. wetgeving mee te wegen in de te maken keuzes. Die keuzes brengen we onder in bijvoorbeeld een DMJOP (Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan), scenario's ter verbetering en/of verduurzaming van huisvesting en een Total Cost of Ownership (TCO) berekening. 

Praktijkcases

   Ontwerptoets
Werkgebouw Noord
 

     Quickscan onderhoud
Eaton

Inspectie binnenklimaat
Rembrandt College

Organisatie Beheer & Onderhoud
Centraal Museum Utrecht  
   


Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van beheer en onderhoud op uw huisvesting. Denk hierbij aan financiële doorrekeningen, praktische gevolgen en juridische kaders. Bekijk ook eens onze diensten (ontwerptoets, quickscan onderhoud, inspecties en organisatie beheer en onderhoud) voor een nadere toelichting bij onze werkzaamheden of bekijk onze referenties

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - BWE Adviseurs - KvK-nummer 52583317

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring